Privacyverklaring van Z!N Zorgboerderij

Privacyverklaring van Z!N Zorgboerderij

Z!N Zorgboerderij acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordering gegevensbescherming (AVG) stelt. Z!N Zorgboerderij is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op onze website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacyverklaring beschrijven we welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG. Wij slaan de gegevens op die voor ons noodzakelijk zijn naar aanleiding van uw vraag of aanmelding. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging en kopie voor dataportabiliteit of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen wij u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren.

Nieuwsbrief / mailingen
Mocht u zich ingeschreven hebben voor onze nieuwsbrief of relatie van/bij ons zijn en nieuwsbrieven en/of mailingen ontvangen, dan zullen wij hiervoor alleen uw naam en mailadres gebruiken en verder geen onnodige persoonsgegevens gebruiken. U kunt op verzoek altijd uw gegevens inzien, wijzigen en/of uitschrijven.

Registratiesysteem
Bij bepaalde onderdelen van deze website kunt u zich registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Statistieken (Google Analytics)
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt;

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;

Wij hebben er voor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren.

Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;

Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gebruik van cookies
Z!N Zorgboerderij maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken altijd gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring kan u op verzoek schriftelijk worden toegestuurd.